Video dịch vụ Thẩm mỹ mắt Đông Á

Video chia sẻ của khách hàng Vân Anh
Khách hàng Vân Anh thẩm mỹ mắt tại Đông Á

Video chia sẻ của khách hàng Vân Anh
Video chia sẻ của khách hàng Vân Anh

Kết quả sau khi cắt mí Dr Park khách hàng Hoàng Yến
Kết quả sau khi cắt mí Dr Park khách hàng Hoàng Yến

Kết quả sau khi bấm mí Dr Park khách hàng Nhung Anh
Kết quả sau khi bấm mí Dr Park khách hàng Nhung Anh

X
Chat với bác sĩ

(*) Kết quả tùy thuộc cơ địa của mỗi người